dice

dice
diced
diced
Verb

Översättningar

Ordet dice har 2 betydelser

  • Inom spel
  • Inom spel
spel
spel

Vad betyder dice inom spel ?

to chop i.e. food into small cubic pieces

Översättningar

Synonymer till dice

Möjliga synonymer till dice

Ordet dice inom spel

play dice

Översättningar