ordningsföreskrift

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet ordningsföreskrift

  • "– Det förekommer att bolag inför det som en ordningsföreskrift och det har kommit att bli alltmer vanligt."
  • "– Det är inte rättsligt prövat i sak om en sådan ordningsföreskrift skulle hålla vid en uppsägning."
  • "” En förutsättning för att en kommun ska få meddela en lokal ordningsföreskrift är att den behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats."
  • "Enligt lokal ordningsföreskrift är det förbjudet att dricka alkohol på vissa platser i centrala Falkenberg."
  • "Lokal ordningsföreskrift"
  • "I Lomma kommun finns det en lokal ordningsföreskrift som säger att man behöver tillstånd för att aktivt samla in pengar."
  • "Anledningen är att Länsstyrelsen upphävt en lokal ordningsföreskrift som kommunen skrivit."
  • "En vanlig ordningsföreskrift om kamphundsförbud är inte tillräckligt."
  • "Stefan Dayne, KD-ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, pekar på en paragraf i en lokal ordningsföreskrift : ” Propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. ”"
  • "När en kommun inför eldningsförbud innebär det att det finns en lokal ordningsföreskrift, och att den som bryter mot den gör sig skyldig till ett brott."

Diskussion om ordet ordningsföreskrift