regelmässighet

regelmässigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet regelmässighet

  • "Skanska kommer att göra en internutredning för att ta reda på orsakerna till det felaktiga utförandet och om de skett med någon regelmässighet."

Översättningar

Möjliga synonymer till regelmässighet

Relaterat till regelmässighet

vana

riktighet

ordning

symmetri

levnadsregel

regelbundenhet