sanningsenlighet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet sanningsenlighet

  • "Du ifrågasatte hans sanningsenlighet när det gäller uppgifterna om MDPV?"

Möjliga synonymer till sanningsenlighet

Relaterat till sanningsenlighet

riktighet

visshet

sannfärdighet

enfaldighet

redlighet

Diskussion om ordet sanningsenlighet