öppenhet

öppenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till öppenhet

Hur används ordet öppenhet

 • "– Arbetet med bevarande- & utvecklingsplanen har präglats av öppenhet, transparens och medborgardialog."
 • "Moderatledningen i Karlskrona måste bli bättre på konflikthantering, ledarskap och öppenhet."
 • "– Jag gör det eftersom jag tycker att vi har ett bristande ledarskap och att partiet saknar en öppenhet gentemot medborgarna, förklarar Bengt Jönsson som nu går till det nybildade Karlskronapartiet."
 • "– Det är jättetråkigt att vi hamnade så långt ner för jag tycker det är jätteviktigt med öppenhet."
 • "” Saknar öppenhet ”"
 • "– Det har inte funnits någon öppenhet eller vilja till samarbete från Karlskronas håll och det trots att vi i distriktet gjort långtgående ansträngningar för att det ska fungera, säger Laila Johansson i Karlshamn, sekreterare i disktriktsstyrelsen."
 • "– Vi vill visa att det finns ett alternativ, att Karlskrona är en stad med tolerans och öppenhet."
 • "Jag tycker att det är bra att det är öppet och att vi får komma, att det finns en öppenhet i verksamheten och den får inte någon förstöra, säger hon."
 • "Min förhoppning är att våra företrädare så långt det är möjligt står för öppenhet."
 • "– Vi är väldigt professionella och har haft en tydlighet och öppenhet mot förtroendevalda."
 • "– Arbetet med bevarande- & utvecklingsplanen har präglats av öppenhet, transparens och medborgardialog."
 • "Moderatledningen i Karlskrona måste bli bättre på konflikthantering, ledarskap och öppenhet."
 • "– Jag gör det eftersom jag tycker att vi har ett bristande ledarskap och att partiet saknar en öppenhet gentemot medborgarna, förklarar Bengt Jönsson som nu går till det nybildade Karlskronapartiet."
 • "– Det är jättetråkigt att vi hamnade så långt ner för jag tycker det är jätteviktigt med öppenhet."
 • "” Saknar öppenhet ”"
 • "– Det har inte funnits någon öppenhet eller vilja till samarbete från Karlskronas håll och det trots att vi i distriktet gjort långtgående ansträngningar för att det ska fungera, säger Laila Johansson i Karlshamn, sekreterare i disktriktsstyrelsen."
 • "– Vi vill visa att det finns ett alternativ, att Karlskrona är en stad med tolerans och öppenhet."
 • "Jag tycker att det är bra att det är öppet och att vi får komma, att det finns en öppenhet i verksamheten och den får inte någon förstöra, säger hon."
 • "Min förhoppning är att våra företrädare så långt det är möjligt står för öppenhet."
 • "– Vi är väldigt professionella och har haft en tydlighet och öppenhet mot förtroendevalda."

Vad betyder öppenhet inom litteratur ?

egenskapen att vara öppen; transparens, vänlighet, ärlighet

Relaterat till öppenhet

oskuld

begriplighet

sannfärdighet

enfaldighet

riktighet

redlighet

Diskussion om ordet öppenhet