opartiskhet

opartiskheten
opartiskheter
opartiskheterna
Substantiv [n]

Synonymer till opartiskhet

Hur böjs ordet opartiskhet på svenska?

Obestämd singular: opartiskhet
Bestämd singular: opartiskheten
Obestämd plural: opartiskheter
Bestämd plural: opartiskheterna

Hur används ordet opartiskhet

 • "Delningen av filmen rubbar förtroendet för åklagarens opartiskhet, anser han."
 • "Anmälarna skriver även att ” Vi anser att stadsarkitekt Emina Kovacic genom sitt agerande försöker tysta kritiker och att hon därmed har brustit i opartiskhet, objektivitet och professionalitet i detta ärende ”"
 • "– Om man uppsåtligen är jävig kan det vara fråga om tjänstefel, men här har vi bara funnit att det rubbar förtroendet för hennes opartiskhet i målet."
 • "Forskare och läkare på Arbets- och miljömedicin ( AMM ) kritiseras av PFAS-föreningen för att gå kommunens ärenden, och deras opartiskhet och oberoende ifrågasätts."
 • "Anmälaren menar att handelsutvecklaren, genom sitt agerande, missgynnar konkurrenter till den aktuella tidningen samt att handelsutvecklarens agerande ” omöjligtvis vara förenligt med vare sig objektivitetsprincip, likabehandlingsprincip eller krav på opartiskhet hos kommunala tjänstemän, något som utgör självklara rättsprinciper både i Regeringsformen och Kommunallagen ”."
 • "Hon anses ha brustit i opartiskhet och dokumentation."
 • "JO anser att denna typ av kontakter kan leda till att domarens opartiskhet sätts ifråga."
 • "Det personen främst vill lyfta i sin anmälan till JO är dock frågan huruvida högskolans beslut att anlita en advokat för utredningen var förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet."
 • "Polisen menar att det saknas faktaunderlag och att det därför strider mot kraven på saklighet och opartiskhet."
 • "” Starka tvivel på Skatteverkets opartiskhet ”"
 • "Delningen av filmen rubbar förtroendet för åklagarens opartiskhet, anser han."
 • "Anmälarna skriver även att ” Vi anser att stadsarkitekt Emina Kovacic genom sitt agerande försöker tysta kritiker och att hon därmed har brustit i opartiskhet, objektivitet och professionalitet i detta ärende ”"
 • "– Om man uppsåtligen är jävig kan det vara fråga om tjänstefel, men här har vi bara funnit att det rubbar förtroendet för hennes opartiskhet i målet."
 • "Forskare och läkare på Arbets- och miljömedicin ( AMM ) kritiseras av PFAS-föreningen för att gå kommunens ärenden, och deras opartiskhet och oberoende ifrågasätts."
 • "Anmälaren menar att handelsutvecklaren, genom sitt agerande, missgynnar konkurrenter till den aktuella tidningen samt att handelsutvecklarens agerande ” omöjligtvis vara förenligt med vare sig objektivitetsprincip, likabehandlingsprincip eller krav på opartiskhet hos kommunala tjänstemän, något som utgör självklara rättsprinciper både i Regeringsformen och Kommunallagen ”."
 • "Hon anses ha brustit i opartiskhet och dokumentation."
 • "JO anser att denna typ av kontakter kan leda till att domarens opartiskhet sätts ifråga."
 • "Det personen främst vill lyfta i sin anmälan till JO är dock frågan huruvida högskolans beslut att anlita en advokat för utredningen var förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet."
 • "Polisen menar att det saknas faktaunderlag och att det därför strider mot kraven på saklighet och opartiskhet."
 • "” Starka tvivel på Skatteverkets opartiskhet ”"

Vad betyder opartiskhet inom generell ?

det att vara opartisk

Möjliga synonymer till opartiskhet

Relaterat till opartiskhet

måttfullhet

likgiltighet

medelvärde

rätt

redlighet

utjämning

kallblodighet

omdöme

Diskussion om ordet opartiskhet