liknöjdhet

liknöjdheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder liknöjdhet inom generell ?

det att vara liknöjd

Möjliga synonymer till liknöjdhet

Relaterat till liknöjdhet

likgiltighet

sysslolöshet

lojhet

ouppmärksamhet

glömska

kallblodighet

tråkighet

vårdslöshet

Diskussion om ordet liknöjdhet