löskekarl

löskekarlen
löskekarlar
löskekarlarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till löskekarl

Hur böjs ordet löskekarl på svenska?

Obestämd singular: löskekarl
Bestämd singular: löskekarlen
Obestämd plural: löskekarlar
Bestämd plural: löskekarlarna

Vad betyder löskekarl inom vardagligt ?

En juridisk term, som enligt ålderdomligt språkbruk betyder "en man som inte är bofast", det vill säga en lösdrivare eller "tattare". Begreppet står i motsats till en markägare. https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sker_man

Möjliga synonymer till löskekarl

Diskussion om ordet löskekarl

  • Umma - 2016-01-15

    Tips! Ni har "löskekarl" så varför inte även lägga till kvinnornas variant "löskekona" ?