lojhet

lojheten
lojheter
lojheterna
Substantiv [n]

Synonymer till lojhet

Hur böjs ordet lojhet på svenska?

Obestämd singular: lojhet
Bestämd singular: lojheten
Obestämd plural: lojheter
Bestämd plural: lojheterna

Hur används ordet lojhet

  • "Spice ger ett haschliknande rus och kan ge beteendeförändringar som lojhet, paranoia och ångest."

Vad betyder lojhet inom psykologi ?

slöhet, passivitet, lättja, indolens

Möjliga synonymer till lojhet

Relaterat till lojhet

känslolöshet

tröghet

sysslolöshet

svaghet

lojhet

ouppmärksamhet

slapphet

vårdslöshet

Diskussion om ordet lojhet