slarvighet

slarvigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet slarvighet

  • "Kritiken mot honom om slarvighet och svajiga uttalanden kommer snart att vika undan för fokus på stark opposition mot regeringens politik, när det borgerliga experimentet faller ihop, var beskedet S-ledaren gav efter den senaste tidens krisdebatt om partiet."
  • "Med en slags ” charmig slarvighet ” är projektet likväl omsorgsfullt genomfört."
  • "Revisorerna sammanfattar så här : ” Bristerna måste åtgärdas för att förhindra att vad som synes vara en viss slarvighet inte utnyttjas för oegentligheter ”."
  • "Detta är ett ” direkt resultat av vårdslöshet, slarvighet, hänsynslöshet och / eller olaglighet ” från PG&E:s sida, skriver man i sin stämningsansökan."
  • "Han tycker årets val märkt ut sig i slarvighet."

Diskussion om ordet slarvighet