felsteg

felsteget
felsteg
felstegen
Substantiv [t]

Synonymer till felsteg

Hur böjs ordet felsteg på svenska?

Obestämd singular: felsteg
Bestämd singular: felsteget
Obestämd plural: felsteg
Bestämd plural: felstegen

Hur används ordet felsteg

 • "Han är medveten om sina överdrifter och felsteg och vet mycket väl att han betraktats som arrogant, högdragen, elitistisk."
 • "Finns inget utrymme för felsteg så är man mer noggrann med var man sätter fötterna."
 • "Finns inget utrymme för felsteg så är man mer noggrann med var man sätter fötterna."
 • "Den informationen betraktar Lars Palm som ett allvarligt felsteg."
 • "Den informationen betraktar Lars Palm som ett allvarligt felsteg."
 • "­Sartres politiska felsteg verkade inte ta slut, Albert Camus dog i en bilolycka i januari 1960 och bevittnade därför varken 60- eller 70-talets revolter."
 • "Kanske får den Häcken att analysera de 32 färre gjorda målen i år som något annat än ett lärorikt felsteg på vägen."
 • "Denne förbrytare är mönstret för skapelsen och nyckeln till vår räddning undan tomhet, mänskliga felsteg och vår slutliga död, den säkra hållpunkten i vår existens."
 • "I sin finstämda memoarbok skrev han om sin livsfilosofi, om detta någonting som ömmar för människorna och hjälper till så gott det går, trots människornas många felval och felsteg."
 • "Minsta felsteg från endera sidan kan leda till en våldsspiral med många döda, säger den egyptiska journalisten Lina Attalah."
 • "Men flera deltagare har straffats för andra felsteg."
 • "För när det handlar om miljön går det inte att släta över våra felsteg som man kan göra i det sociala samspelet, menar gävleforskarna."
 • "” Mannen är så pass vinglig på benen att han inte kan hålla balansen och tar flera felsteg ut och vinglar ut i trafiken."
 • "– Om man är anställd av kommunen så är det här ett så pass allvarligt felsteg så det är grund för avsked, men är man politiker så omfattas man inte av det arbetsrättsliga systemet, då är det politiken som måste bestämma, säger Tommy Iseskog."
 • "Nu blir det tydligare konsekvenser för dem som gör felsteg, och samtidigt ökar vi tillgängligheten för dem som sköter sig."
 • "Statsminister Fredrik Reinfeldt riktar hård kritik mot migrationsminister Tobias Billström för flera felsteg under senare tid och för att ha avvikit från inriktningen för den moderata migrationspolitiken."
 • "Billström har gjort upprepade felsteg, säger statsminister Fredrik Reinfeldt."
 • "Polisen Nadim Ghazale från Borås tycker att polisen ska kunna rannsaka sig själv och be om ursäkt vid felsteg för att återvinna förlorat förtroende."
 • "Kan detta handla om UD:s egna felsteg i Gui Minhai-fallet där Anna Lindstedt blir syndabock av politiska skäl?"
 • "Oftast hanteras felsteg och dåligt omdöme på andra sätt."

Rim på felsteg

Vad betyder felsteg inom vardagligt ?

olämplig handling orsakad av försummelse eller medveten underlåtenhet att följa (moralisk) konvenans och etikett

Möjliga synonymer till felsteg

Relaterat till felsteg

försyndelse

misslyckande

nedgång

försumlighet

oriktighet

ofullkomlighet

Diskussion om ordet felsteg