latmansgöra

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet latmansgöra

  • "Att driva en lanthandel är inget latmansgöra."
  • "– Det är inget latmansgöra som Sven brukade säga fortsätter Pontus Ljungberg."

Relaterat till latmansgöra

tröghet

lättvindighet

försumlighet

lojhet

Diskussion om ordet latmansgöra