förbise

förbiser
förbisåg
förbisett
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till förbise

Hur böjs ordet förbise på svenska?

Presens: förbiser
Preteritum: förbisåg
Supinum: förbisett

Hur används ordet förbise

 • "Samtidigt är många av länderna på UD:s lista bland de värst coronadrabbade i världen och risken att insjukna i covid-19 under resan går inte att förbise."
 • "” Trots vår samarbetsvilja och vårt mål att göra allting korrekt har Skatteverket valt att förbise våra inkomna uppgifter det frågat efter."
 • "Han menar att brevet är en ” välformulerad och väldokumenterad skrivelse ”, som inte borde gå att förbise."
 • "– Vi kan inte förbise så allvarliga brister."
 • "– Det finns en stor grupp människor som lever på bidrag och som inte går att förbise."
 • "Kulturnyheternas Sofia Olsson är svag för filmens rättvisepatos och stora känslor, och kan förbise att berättelsen om ett fattigt, brittiskt 50-tal har gjorts förr."
 • "– Låt oss förbise varje regering."
 • "Det här påverkar människorna och deras liv i sådan hög utsträckning att man helt enkelt inte kan förbise det, säger Kimmo Sulila."
 • "– Det är ju så mycket enklare, roliga och trevligare att stå här när vi ska till OS i Rio de Janeiro även om det är EM-kval vi pratar om nu, säger förbundskaptenen Pia Sundhage, som på nytt valde att förbise Manchester Citys Kosovare Asllani."
 • "Och det kan man inte förbise i sammanhanget när vapen hittas vid en skola, men å andra sidan finns det inget som indikerar det heller, säger Bo Lundqvist, förundersökningsledaren och kriminalkommissarie."

Vad betyder förbise inom vardagligt ?

inte lägga märke till något; lämna något ur räkningen

Relaterat till förbise

avskildhet

ouppmärksamhet

ohövlighet

missaktning

underskattning

oviktighet

vårdslöshet

döljande

omdömeslöshet

försumlighet

oriktighet

tanklöshet

likgiltighet

otacksamhet

sammanblandning

förbiseende

förbiseendet
förbiseenden
förbiseendena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet förbiseende på svenska?

Obestämd singular: förbiseende
Bestämd singular: förbiseendet
Obestämd plural: förbiseenden
Bestämd plural: förbiseendena

Hur används ordet förbiseende

 • "Men det kan handla om förbiseende, att riskerna inte utretts tillräckligt i förväg och att riskbedömningen inte är korrekt gjord."
 • "Kan handla om förbiseende"
 • "JK beslutar att inte inleda någon förundersökning, eftersom händelsen orsakades av ett förbiseende från tidningens sida."
 • "- Regeringen har gjort en tavla, det här är ett förbiseende."
 • "Exhustrun ansåg att domen i hovrätten berodde på grovt förbiseende."
 • "- Det är ett rent förbiseende."
 • "- Det är ett rent förbiseende."
 • "Jörgen Andersson skriver att det varit ” helt och hållet ett förbiseende från min sida ” och att han aldrig haft någon avsikt att dölja uppdragen."
 • "– Det är ett förbiseende, säger Matias Benér, vd för Mullsjö Bostäder."
 • "– Regeringen har gjort en tavla, det här är ett förbiseende."

Vad betyder förbiseende inom vardagligt ?

Möjliga synonymer till förbiseende

Relaterat till förbiseende

anakronism

underskattning

overksamhet

misslyckande

missaktning

försumlighet

ouppmärksamhet

oduglighet

oriktighet

otacksamhet

sammanblandning

vårdslöshet