vända ryggen

Verb

Synonymer till vända ryggen

Möjliga synonymer till vända ryggen

Relaterat till vända ryggen

förkastelse

avslag

oenighet

enstöring

ouppmärksamhet

hat

bortstötning

ovänskap

motstånd

slapphet