tillbakadriva

Verb

Relaterat till tillbakadriva

hinder

bortstötning

försvar

motstånd

återgång

återstudsning

tillbakagång

Diskussion om ordet tillbakadriva