inhibera

inhiberar
inhiberade
inhiberat
Verb

Översättningar

Synonymer till inhibera

Hur böjs ordet inhibera på svenska?

Presens: inhiberar
Preteritum: inhiberade
Supinum: inhiberat

Hur används ordet inhibera

 • "Att Naturvårdsverket valde att inhibera, det vill säga stoppa jakten i Dalarna, tyder på att den sannolikt bryter mot EU:s art- och habitatsregler och kan komma att ställas in helt."
 • "Allra överklagade avregistreringen, och kammarrätten beslutade inhibera beslutet – dvs det skall inte verkställas i avvaktan på juridiska processer."
 • "Detta myndighetsbeslut fick Huawei att begära att förvaltningsrätten i Stockholm skulle inhibera – tills vidare stoppa verkställigheten av beslutet – vilket domstolen också gjorde."
 • "Det fick Huawei att begära att förvaltningsrätten i Stockholm skulle inhibera – tills vidare stoppa verkställigheten av beslutet – vilket domstolen också gjorde."
 • "– Vi påtalade väldigt tydligt att det som är nummer ett för oss är att det inte ska vara så enkelt att inhibera, säger Willis Åberg, avdelningschef på verket, till TT."
 • "När man har ett läge där fall anmäls till Europadomstolen för mänskliga rättigheter så är det naturligt att inhibera ärendet, det följer de åtaganden som Sverige har enligt internationella konventioner och det är det som har hänt i dag, säger Billström."
 • "De har också bett oss inhibera tre ärenden där personerna för länge sedan har lämnat Sverige."
 • "- Vill Europadomstolen inhibera enskilda ärenden utan att titta på dem så är det naturligtvis domstolens ansvar."
 • "Men den stoppades redan före start av förvaltningsrätten, som då beslutade att inhibera länsstyrelsens jaktbeslut tills vidare."
 • "Det beror på att de tidsfrister som satts ut inte följts i och med att svenska regeringen beslutade inhibera utlämningen."
 • "Att Naturvårdsverket valde att inhibera, det vill säga stoppa jakten i Dalarna, tyder på att den sannolikt bryter mot EU:s art- och habitatsregler och kan komma att ställas in helt."
 • "Allra överklagade avregistreringen, och kammarrätten beslutade inhibera beslutet – dvs det skall inte verkställas i avvaktan på juridiska processer."
 • "Detta myndighetsbeslut fick Huawei att begära att förvaltningsrätten i Stockholm skulle inhibera – tills vidare stoppa verkställigheten av beslutet – vilket domstolen också gjorde."
 • "Det fick Huawei att begära att förvaltningsrätten i Stockholm skulle inhibera – tills vidare stoppa verkställigheten av beslutet – vilket domstolen också gjorde."
 • "– Vi påtalade väldigt tydligt att det som är nummer ett för oss är att det inte ska vara så enkelt att inhibera, säger Willis Åberg, avdelningschef på verket, till TT."
 • "När man har ett läge där fall anmäls till Europadomstolen för mänskliga rättigheter så är det naturligt att inhibera ärendet, det följer de åtaganden som Sverige har enligt internationella konventioner och det är det som har hänt i dag, säger Billström."
 • "De har också bett oss inhibera tre ärenden där personerna för länge sedan har lämnat Sverige."
 • "- Vill Europadomstolen inhibera enskilda ärenden utan att titta på dem så är det naturligtvis domstolens ansvar."
 • "Men den stoppades redan före start av förvaltningsrätten, som då beslutade att inhibera länsstyrelsens jaktbeslut tills vidare."
 • "Det beror på att de tidsfrister som satts ut inte följts i och med att svenska regeringen beslutade inhibera utlämningen."

Vad betyder inhibera inom juridik ?

ställa in

Relaterat till inhibera

förnekelse

annullering

uppehåll

befallning

hinder

Diskussion om ordet inhibera