försvinna

[fœrˈsvɪ.na]
försvinner
försvann
försvunnit
Verb

Hur uttalas ordet försvinna?

[fœrˈsvɪ.na]

Hur böjs ordet försvinna på svenska?

Presens: försvinner
Preteritum: försvann
Supinum: försvunnit

Hur används ordet försvinna

  • "Något leder till en tanke som blir en känsla eller en bild som liksom biter sig fast och vägrar försvinna."

Ordet försvinna har 7 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom litteratur
  • Inom skogsbruk
  • Inom vardagligt
  • Inom färg
  • Inom militärväsen
vardagligt
generell
litteratur
skogsbruk
vardagligt
färg
militärväsen

Vad betyder försvinna inom vardagligt ?

upphöra att ha en känd position; upphöra att (direkt) kunna hittas

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Relaterat till försvinna (inom vardagligt)

slapphet

döljande

hastighet

avgång

frånvaro

utträde

Ordet försvinna inom generell

gömma sig i jorden, som en jagad räv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till försvinna (inom generell)

Uttryck till försvinna (inom generell)

Ord i uttryck för försvinna (inom generell)

försvinna är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till försvinna (inom generell)

Möjliga synonymer till försvinna (inom generell)

Relaterat till försvinna (inom generell)

spridning

glömska

uppehåll

overklighet

nedgång

hopplöshet

tomrum

litenhet

kortvarighet

forntid

sammandragning

Ordet försvinna inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Synonymer till försvinna (inom litteratur)

Möjliga synonymer till försvinna (inom litteratur)

Ordet försvinna inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till försvinna (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till försvinna (inom skogsbruk)

Ordet försvinna inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
  • bail  [ vardagligt ]

Synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Ordet försvinna inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till försvinna (inom färg)

Möjliga synonymer till försvinna (inom färg)

Ordet försvinna inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till försvinna (inom militärväsen)

Diskussion om ordet försvinna