försvinna

[fœrˈsvɪ.na]
försvinner
försvann
försvunnit
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet försvinna?

[fœrˈsvɪ.na]

Hur böjs ordet försvinna på svenska?

Presens: försvinner
Preteritum: försvann
Supinum: försvunnit

Hur används ordet försvinna

 • "Något leder till en tanke som blir en känsla eller en bild som liksom biter sig fast och vägrar försvinna."

Ordet försvinna har 10 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom litteratur
 • Inom skogsbruk
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom färg
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
vardagligt
generell
generell
litteratur
skogsbruk
generell
vardagligt
färg
generell
militärväsen

Vad betyder försvinna inom vardagligt ?

upphöra att ha en känd position; upphöra att (direkt) kunna hittas

Översättningar

Synonymer till försvinna

Möjliga synonymer till försvinna

Relaterat till försvinna

slapphet

döljande

hastighet

avgång

frånvaro

utträde

Ordet försvinna inom generell

Översättningar

Synonymer till försvinna

Möjliga synonymer till försvinna

Relaterat till försvinna

uppehåll

overklighet

nedgång

hopplöshet

tomrum

litenhet

kortvarighet

forntid

Ordet försvinna inom litteratur

Översättningar

Engelska

Synonymer till försvinna

Möjliga synonymer till försvinna

Ordet försvinna inom skogsbruk

Översättningar

Synonymer till försvinna

Möjliga synonymer till försvinna

Ordet försvinna inom generell

gömma sig i jorden, som en jagad räv

Översättningar

Synonymer till försvinna

Ordet försvinna inom vardagligt

Översättningar

Engelska
 • bail  [ vardagligt ]

Synonymer till försvinna

Möjliga synonymer till försvinna

Ordet försvinna inom färg

Översättningar

Synonymer till försvinna

Möjliga synonymer till försvinna

Ordet försvinna inom militärväsen

Översättningar

Möjliga synonymer till försvinna