minska

minskar
minskade
minskat
Verb

Synonymer till minska

Hur böjs ordet minska på svenska?

Presens: minskar
Preteritum: minskade
Supinum: minskat

Hur används ordet minska

  • "Mediavåldet har inte minskat"
  • "Guld minskade i värde"
  • "Att asyl- och anhöriginvandringen ska minska ” kan inte vara utgångspunkten ”, sa Fredrik Reinfeldt i Aktuellt i onsdags."
  • "2009 dömdes en man till sju års fängelse för ” o-uzbekisk verksamhet ” – han hade uppmanat uzbekiska män att använda kondom för att minska spridningen av hiv."
  • "Bland annat har man sett att risken för diabetes typ 2 kan minska eftersom man får en ökad förbränning av glukos ( blodsocker ) och minskad insulinresistens."
  • "Tar vi tag i problemen kan vi minska risken för att Sverige drabbas av allvarliga ekonomisk kriser."
  • "Man menade att detta inte skulle minska de globala utsläppen utan bara skada EU:s ekonomi."
  • "Kommunfullmäktige vill minska biltrafiken till förmån för cykling, gång- och kollektivtrafik."
  • "Att utsläppsrätterna är ” för billiga ” betyder i realiteten att det är mycket billigare att minska EU:s utsläpp än vad man tidigare trodde."
  • "Detta stämmer väl överens med erfarenheter på andra miljöområden, till exempel inom luftvårdsarbetet där kostnaderna för att minska utsläpp blev avsevärt lägre än förväntat."
  • "De ökade skatterna skulle dels öka statsintäkterna, men också minska konsumtionen och således minska sjukvårdskostnaderna för överviktsrelaterade sjukdomar."
  • "De ökade skatterna skulle dels öka statsintäkterna, men också minska konsumtionen och således minska sjukvårdskostnaderna för överviktsrelaterade sjukdomar."
  • "Förra året infördes också en applikation till mobilen, vars syfte är att minska båtstölderna då den ska göra det enklare för båtägare att ha en bra kommunikation med varandra."
  • "Nu gör Landstinget Blekinge ett nytt försök att minska andelen inhyrd personal."
  • "Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal."
  • "Därför är det viktigt att vi fortsätter det framgångsrika arbetet med att kapa väntetiderna och minska skillnaderna."
  • "569 cyklar stals under förra året och på tio år har siffran minska med runt en tredjedel."
  • "Balansövningar och kostråd ska minska fallolyckorna"
  • "I Ronneby jobbar knappt 300 personer på Alfa Laval och de vet inte om eller hur de kommer att beröras då företaget ska minska sina kostnader och dra ned på 700 personer i personal."
  • "– Så som vi ser det är det inte rimligt att minska med så många personer i Karlskrona, säger Kim Stranne, Unionen."
  • "Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att se över ett 20-tal framtida vägbyggen för att minska klimatpåverkan."
  • "Det handlar om att minska bytestiden, det vill säga tiden mellan två operationer."

Diskussion om ordet minska