modifiera

modifierar
modifierade
modifierat
Verb

Översättningar

Synonymer till modifiera

Hur böjs ordet modifiera på svenska?

Presens: modifierar
Preteritum: modifierade
Supinum: modifierat

Hur används ordet modifiera

 • "Huvudspåret är att modifiera befintlig arena."
 • "Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk om att bygga två ubåtar och att modifiera två ubåtar."
 • "På torsdagen presenterades vårpropositionen och beskedet att bygga två nya ubåtar samt modifiera ytterligare två leder till tillförsikt på varvet."
 • "Kockums ska modifiera två ubåtar i Gotlandsklassen Halland och Uppland."
 • "– Det är allvarligt att myndigheten anser att det räcker med en inspektion var 30:e dag istället för att ålägga att modifiera och att byta switch."
 • "I dag finns det luckor i lagen kring att tillverka och modifiera vapen."
 • "Dessutom finns det finns inget tecken för eufori i teckenspråk, något som krävde att Helena Wästbom fick modifiera tecknet för lycka för att försöka gestalta begreppet."
 • "Socialdemokraterna å andra sidan, som alltid har motsatt sig marknadshyror, känner dock ett starkt behov av att modifiera utredningsförslaget, inte minst för att kunna bemöta kritik från Vänsterpartiet, Hyresgästföreningen och delar av det egna partiet."
 • "Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk om att bygga två ubåtar och att modifiera två ubåtar."
 • "Företaget har nu tagit fram en åtgärd för att modifiera panelen, så att bilarna blir säkra."

Vad betyder modifiera inom ALLMÄNT ?

ändra, anpassa

Möjliga synonymer till modifiera

Diskussion om ordet modifiera

 • - 2008-07-03

  "modifiera" skulle jag översätta som "modify"