ändra

ändrar
ändrade
ändrat
Verb

Synonymer till ändra

Hur böjs ordet ändra på svenska?

Presens: ändrar
Preteritum: ändrade
Supinum: ändrat

Hur används ordet ändra

 • "Granskningen slutade med att gymmen fick ändra sina avtal."
 • "Granskningen slutade med att gymmen fick ändra sina avtal."
 • "För att ändra volymen på Beoplay A9 drar du med fingrarna längs kanten."
 • "För att ändra volymen på Beoplay A9 drar du med fingrarna längs kanten."
 • "Och en del annat att ändra på, slutade Franco Bergman."
 • "Möjligen skulle det kunna vara just den utmaningen som skulle få honom att ändra sig och köra hela serien, men det finns inte särkilt mycket som talar för det."
 • "– Att ändra i las är inte en åtgärd som skulle ge fler jobb, utan leda till en stor otrygghet på arbetsmarknaden."
 • "Det är nog det som är det skönaste med en egen föreställning, att man kan ändra om och lägga till som man vill."
 • "Nu ska museet ändra sina rutiner kring hanteringen med foto och dokument, men man kommer inte stoppa allmänheten att ta del av den historiska samlingen."
 • "Vi kanske måste ändra vår policy, skärpa kontrollerna ytterligare eller utbilda personalen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "Han för nu en kamp för att få regeringen att ändra regelverket så att också barn placerade efter 1980 kan få rätt till så kallad vanvårdsersättning."
 • "En annan anledning till att man måste ändra på arbetet vid akutmottagningen är också de förändringar som skett de senast decennierna."
 • "Livsmedelsverket, den svenska myndighet som sätter gränsvärdena, är dock skeptiska till att ändra gränsvärdena beroende på vad bara en forskare säger."
 • "Ska stoppa tafsare – vill ändra alkoholtillståndet"
 • "– Han pekar på att alla punkter har sina utmaningar och att försvaret kan behöva ändra sina övningsrutiner lite men han ser det mer som positivt än negativt, säger Anders Nilsson, vd på Blekinge Offshore AB."
 • "– Vi vet att vi har ett problem att få vårdplatserna att räcka till och vi vet att vi måste ändra hur våra vårdplatser ser ut."
 • "Nu ifrågasätter försvarsadvokater vid Blekinge tingsrätt om rätten är opartisk och menar att det strider mot processuella regler att ändra ett datum efter att huvudförhandlingen är klar, detta skriver BLT."
 • "Beslutet att ändra ägardirektivet togs i kommunfullmäktige i slutet på december."

Vad betyder ändra inom ALLMÄNT ?

göra så att något blir annorlunda

Diskussion om ordet ändra