förändra

förändrar
förändrade
förändrat
Verb

Synonymer till förändra

Hur böjs ordet förändra på svenska?

Presens: förändrar
Preteritum: förändrade
Supinum: förändrat

Rim på förändra

Diskussion om ordet förändra

förändra

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet förändra

  • "Under arbetet med att förändra Stortorget i Karlskrona grävdes i dag en tidskapsel ned under statyn av Karl XI."
  • "Några karaktärer som barnen får lära känna är till exempel två korsriddare på väg hem från det Heliga landet, Heliga Birgitta i sitt kloster och Martin Luther när spikar upp sina 95 teser och skulle förändra hela kyrkan."
  • "– Man får kanske förändra sitt sätt att jobba enligt schema och får kanske jobba på flera olika arbetsplatser."
  • "Det handlar om att förändra bemanning, scheman och arbetsinnehåll, säger projektledaren Anneli Ekström på Karlskrona kommun."
  • "– Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost och motion."
  • "- Det innebär en stor samhällsekonomisk vinst om vi kan förändra en människas liv, säger Bermudez-Svankvist."
  • "– Jag vill förändra samhället och därför passar Moderaterna mig bäst."
  • "– Genom att förändra personalstrukturen kan kostnaderna minska och en åtgärd som får snabb effekt är att planera för uttag av semesterdagar utan ersättare, säger Per-Ola Mattsson."
  • "– Man kände att ingenting av det man hade brunnit för från början kunde man förändra, då alla var fasta i sina gamla vanor, säger Patrik Lundberg."
  • "– Lågtröskelboende innebär att människor får bli kvar i en tuff och hård social utsatthet där det är väldigt svårt att förändra sina liv, säger Arne Kristiansen, universitetslektor på Socialhögskolan på Lunds universitet."

Rim på förändra

Vad betyder förändra inom generell ?

ge något nya egenskaper, utseende eller dylikt

Diskussion om ordet förändra