skada

skadan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet skada har 7 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom ekonomi
 • Inom psykologi
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom juridik
 • Inom generell
medicin
ekonomi
psykologi
generell
botanik
juridik
generell

Vad betyder skada inom medicin ?

fel på något eller något som gått sönder eller blivit förstört (som orsakats vid ett särskilt tillfälle)

Översättningar

Engelska

Synonymer till skada

Möjliga synonymer till skada

Relaterat till skada

kval

ofullständighet

nackdel

ofullständighet

Vanlig betydelse av ordet skada inom ekonomi

Översättningar

Engelska
 • loss  [ ALLMÄNT ]

Synonymer till skada

Möjliga synonymer till skada

Vanlig betydelse av ordet skada inom psykologi

Översättningar

Synonymer till skada

Möjliga synonymer till skada

Relaterat till skada

förstörelse

olycka

försämring

vanprydnad

ont

avbrott

ofullkomlighet

fråndragning

Mindre vanlig betydelse av ordet skada inom generell

Översättningar

Synonymer till skada

Möjliga synonymer till skada

Ovanlig betydelse av ordet skada inom botanik

Översättningar

Engelska

Synonymer till skada

Möjliga synonymer till skada

 • jack [ medicin ]

Ovanlig betydelse av ordet skada inom juridik

Översättningar

Engelska

Synonymer till skada

Möjliga synonymer till skada

Relaterat till skada

förlust

gagnlöshet

förbrukning

skada

skadar
skadade
skadat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skada på svenska?

Presens: skadar
Preteritum: skadade
Supinum: skadat

Hur används ordet skada

 • "Det är däremot ” extremt osannolikt ” att de låga doserna av medicin skulle kunna skada människor, anser medicinsk expertis."
 • "” Ta skada väcker frågor om hur vi blir till dem vi är, om vi formas främst av våra medfödda förutsättningar eller av omgivningens förväntningar."
 • "Man menade att detta inte skulle minska de globala utsläppen utan bara skada EU:s ekonomi."
 • "Johan Sylvén, pappa till tvåårige Nils, är en av dem som oroas över situationen eftersom han inte säkert vet om barnen tar skada av lukten."
 • "Han kallade händelsen för ” en systematisk kränkning under 18 timmar ” och menade att uppsåtet att skada var bevisat."
 • "Det är en skada som inte är så allvarlig, men som ger mycket smärta ..."
 • "Han menar att det funnits ett uppsåt att döda eller åtminstone allvarligt skada den lilla lågstadieeleven."
 • "Och det är inte alls säkert att handlarna får ersättning för ekonomisk skada."
 • "– Vi gjorde en magnetröntgen och en undersökning av Olas lår och tidigare skada."
 • "Solens osynliga ultravioletta strålar kan skada ögat."
 • "Enligt Blekingepolisen har ingen person kommit till skada i samband med olyckan."
 • "Ingen person kom till skada i samband med branden som upptäcktes vid 14.30-tiden."
 • "Fyra dagar tidigare misstänks mannen ha försökt skada en kvinna utanför en buss i Kallinge, men åklagaren är knapphändig med detaljer kring vad som har hänt."
 • "Ingen person ska ha kommit till skada i olyckan."
 • "Ingen person ska ha kommit till skada i branden."
 • "Inga intilliggande byggnader ska ha kommit till skada i samband med branden."
 • "En 51-årig man från Kallinge får ersättning för en skada han fick i samband med sin värnplikt 1984."
 • "Sjukdomen orsakas av ett virus som sprids av myggor och en av hundra avlider i sjukdomen som kan ge allvarliga hudblödningar och skada inre organ."
 • "Det finns inga rapporter om någon ska ha kommit till allvarlig skada."
 • "Inga personer kom till skada och där flyter nu trafiken som vanligt igen."

Vad betyder skada inom bildligt ?

fel på något eller något som gått sönder eller blivit förstört (som orsakats vid ett särskilt tillfälle)

Översättningar

Engelska

Synonymer till skada

Möjliga synonymer till skada

Relaterat till skada

illvilja

ont

ohälsa

förbrukning

obehag

olämplighet

nackdel

kval

ofullkomlighet

förstörelse

avbrott

försämring

viktighet