skråma

skråman

skråmor

skråmorna

Substantiv

Synonymer