fosterskada

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet fosterskada

  • "Enligt Hallandsposten är detta det första fallet i Sverige på 35 år av fosterskada orsakad av röda hund."
  • "Ungefär tre procent av alla barn föds med kromosomavvikelser eller någon form av fosterskada."
  • "Orsaken är att allt fler graviditeter avbryts efter att fosterdiagnostik visat att fostret har en kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada."
  • "Men tänkbara orsaker som Socialstyrelsen lyfter fram är att kan vara varierande tillgång till fosterdiagnostik, klinikernas olika vårdrutiner vid misstänkt fosterskada och kromosomavvikelse, samt olika rapporteringsgrad, som är orsaken."
  • "Man har kunnat visa på kopplingen mellan zikaviruset och en allvarlig fosterskada, mikrocefali."
  • "Allvarlig fosterskada"
  • "Men för bara några månader sedan upptäcktes ett samband till en allvarlig form av fosterskada, mikrocefali, som gör att spädbarn föds med för små hjärnor – och kan bli synskadade, förlamade och förståndshandikappade."
  • "Man kunde nu visa på kopplingar mellan viruset och en allvarlig fosterskada – mikrocefali, som orsakar att barn föds med onormalt små hjärnor vilket ofta ger svåra handikapp."
  • "Forskare tror sedan tidigare att ziakviruset även kan orsaka mikrocefali, en fosterskada då barnet föds med onormalt litet huvud, samt Guillain-Barrés syndrom, en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande förlamningar i armar och ben."
  • "Mikrocefali är en allvarlig fosterskada som gör att hjärnan inte växer normalt och att barnet föds med för litet huvud."

Diskussion om ordet fosterskada