lidande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet lidande

 • "I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ” har utsatt sin hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl ”."
 • "Utsatt för lidande"
 • "I sin anmälan skriver mannen att husläkaren redan vid den första kontakten skulle ha undersökt skadan och att missen orsakat onödigt lidande och obehag."
 • "Sonen skriver vidare att händelserna inneburit onödigt lidande för mamman."
 • "Veterinärens bedömning var att hunden hade utsatts för fysiskt övervåld, såväl fysiskt som psykiskt lidande samt risk för kroppslig skada, skriver Länsstyrelsen i beslutet."
 • "– Vi sätter inte in extra personal för att klara det arbetet, utan det är ju annat som blir lidande, säger Johan Eriksson, boservicechef på Karlshamnsbostäder."
 • "I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ” har utsatt sin hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl ”."
 • "Tingsrätten anser att hunden har utsatts för ett sådant lidande att det rör sig om djurplågeri."
 • "Jag borde aldrig ha gjort de här övningarna, för de har – som jag förstår nu – orsakat mycket lidande, säger han under förhöret."
 • "Socialstyrelsen konstaterar att pojken skadats i vården och misstagen med provsvaret har försenat diagnos och vård, vilket orsakat pojken och hans föräldrar stort lidande."

Möjliga synonymer till lidande

Diskussion om ordet lidande

lidande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet lidande

 • "I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ” har utsatt sin hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl ”."
 • "Utsatt för lidande"
 • "I sin anmälan skriver mannen att husläkaren redan vid den första kontakten skulle ha undersökt skadan och att missen orsakat onödigt lidande och obehag."
 • "Sonen skriver vidare att händelserna inneburit onödigt lidande för mamman."
 • "Veterinärens bedömning var att hunden hade utsatts för fysiskt övervåld, såväl fysiskt som psykiskt lidande samt risk för kroppslig skada, skriver Länsstyrelsen i beslutet."
 • "– Vi sätter inte in extra personal för att klara det arbetet, utan det är ju annat som blir lidande, säger Johan Eriksson, boservicechef på Karlshamnsbostäder."
 • "I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ” har utsatt sin hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl ”."
 • "Tingsrätten anser att hunden har utsatts för ett sådant lidande att det rör sig om djurplågeri."
 • "Jag borde aldrig ha gjort de här övningarna, för de har – som jag förstår nu – orsakat mycket lidande, säger han under förhöret."
 • "Socialstyrelsen konstaterar att pojken skadats i vården och misstagen med provsvaret har försenat diagnos och vård, vilket orsakat pojken och hans föräldrar stort lidande."

Diskussion om ordet lidande

lidande

lidandet
lidanden
lidandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet lidande på svenska?

Obestämd singular: lidande
Bestämd singular: lidandet
Obestämd plural: lidanden
Bestämd plural: lidandena

Hur används ordet lidande

 • "I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ” har utsatt sin hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl ”."
 • "Utsatt för lidande"
 • "I sin anmälan skriver mannen att husläkaren redan vid den första kontakten skulle ha undersökt skadan och att missen orsakat onödigt lidande och obehag."
 • "Sonen skriver vidare att händelserna inneburit onödigt lidande för mamman."
 • "Veterinärens bedömning var att hunden hade utsatts för fysiskt övervåld, såväl fysiskt som psykiskt lidande samt risk för kroppslig skada, skriver Länsstyrelsen i beslutet."
 • "– Vi sätter inte in extra personal för att klara det arbetet, utan det är ju annat som blir lidande, säger Johan Eriksson, boservicechef på Karlshamnsbostäder."
 • "I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ” har utsatt sin hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl ”."
 • "Tingsrätten anser att hunden har utsatts för ett sådant lidande att det rör sig om djurplågeri."
 • "Jag borde aldrig ha gjort de här övningarna, för de har – som jag förstår nu – orsakat mycket lidande, säger han under förhöret."
 • "Socialstyrelsen konstaterar att pojken skadats i vården och misstagen med provsvaret har försenat diagnos och vård, vilket orsakat pojken och hans föräldrar stort lidande."

Möjliga synonymer till lidande

Relaterat till lidande

ohälsa

kval

känsla

obehag

ont

lidande

olycka

Diskussion om ordet lidande

lida

lider
led
lidit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet lida på svenska?

Presens: lider
Preteritum: led
Supinum: lidit

Hur används ordet lida

 • "Lät sjuk hund lida – får djurförbud"
 • "När han var tio år gammal började han lida av ångest och social fobi."
 • "Men nu börjar utredningen lida mot sitt slut."
 • "Behöver inte lida"
 • "I kvinnans bostad i västra Blekinge fanns totalt 90 olika djur – och 68 av dem visade sig lida svårt av bland annat sjukdomar, angrepp från skadedjur och frätskador."
 • "Han kommer inte behöva lida, säger Sofie Hidnäs."
 • "Men vissa krav ställs – eleverna ska kunna bo på flottiljen under praon, vara svenska medborgare, vara skadefria och inte lida av sjukdomar eller allergier."
 • "Kan lida av psykisk störning"
 • "Kan lida av psykisk störning"
 • "Inte heller den 31-åriga hustrun – som tros haft en huvudroll i fallet – bedöms lida av en allvarlig psykisk störning."

Vad betyder lida inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
må (betydligt) dåligt eller ha ont någonstans; ha det svårt

Möjliga synonymer till lida

Relaterat till lida

lidande

ohälsa

känsla

nackdel

obehag

kval

förlust

Diskussion om ordet lida