nedslå

nedslår
nedslog
nedslagit
Verb

Översättningar

Synonymer till nedslå

Hur böjs ordet nedslå på svenska?

Presens: nedslår
Preteritum: nedslog
Supinum: nedslagit

Möjliga synonymer till nedslå

Relaterat till nedslå

lidande

krigföring

obehag

motbevis

betänklighet

tråkighet

hinder

tungsinthet

missbelåtenhet

underkastelse

oförmåga

nedtryckning

nedgång

Diskussion om ordet nedslå