avvisa

avvisar
avvisade
avvisat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avvisa på svenska?

Presens: avvisar
Preteritum: avvisade
Supinum: avvisat

Hur används ordet avvisa

  • "Strax före midnatt försökte ordningsvakter avvisa en störande gäst."
  • "Hans tolkning är att tingsrätten kommer att avvisa åtalspunkterna som rör skattebrotten för såväl Feinberg som Klingefjord såvida inte Carl Renberg själv väljer att dra tillbaka åtalen."
  • "Detta gör i sin tur att ordningsvakter har särskilda befogenheter som att avvisa, avlägsna och i vissa fall även gripa personer."
  • "Vakterna har sedan juni månad förra året gjort 422 ingripanden och att avvisa berusade personer har varit den vanligaste insatsen."
  • "Personalen hade uppmärksammat att ungdomsgänget buskörde på området, och därför gått ut och försökt avvisa personerna."
  • "Förordningen innebär att ordningsvakter får ökade befogenheter att till exempel avvisa, eller gripa personer som begår brott."
  • "En väktare försökte att avvisa mannen men blev då knuffad och väktaren tillkallade polis."
  • "När polisen skulle avvisa en man från en båt som inte var hans blev mannen våldsam."
  • "Paragraf 3-förordningen innebär att ordningsvakter får ökade befogenheter att till exempel avvisa, eller gripa personer som begår brott."
  • "Har man fått in de namnunderskrifterna så krävs det två tredjedels majoritet i landstingsfullmäktige för att avvisa ett sådant förslag."

Vad betyder avvisa inom bildligt ?

vägra att acceptera något, t.ex. förslag, begäran, beskyllning; säga "nej" till något; inte gå med på något; inte bry sig om något

Översättningar

Synonymer till avvisa

Övrig relation till avvisa

Möjliga synonymer till avvisa

Relaterat till avvisa

rättfärdigande

annullering

ovillighet

förnekelse

avslag

förkastelse

avskildhet

fördrivning

utdrivning

betänklighet

försvar