frånrycka

Verb

Relaterat till frånrycka

besittningstagande

utdrivning

förlust

inskränkning

tvång

splittring