avvältra

Verb

Relaterat till avvältra

tillbakagång

fråndragning

utdrivning

Diskussion om ordet avvältra