avskaffa

avskaffar
avskaffade
avskaffat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avskaffa på svenska?

Presens: avskaffar
Preteritum: avskaffade
Supinum: avskaffat

Hur används ordet avskaffa

 • "Dessutom är det inte meningen att avskaffa taxfreeförsäljningen."
 • "” Vi vill avskaffa de nuvarande turordningsreglerna i las och ersätta dem med turordningsregler som baseras på den enskildes kompetens ”, står det på Folkpartiets hemsida."
 • "Erfarenheterna från försöket var så överväldigande att den så kallade Timplanedelegationen år 2005 föreslog regeringen att avskaffa den nationella timplanen."
 • "Mest prat är löftet att avskaffa Fas 3 i arbetslöshetsförsäkringen."
 • "C och KD vill avskaffa arbetsgivaransvaret, FP tvekar och M vill avvakta resultaten av en utredning, enligt Ekot."
 • "Att avskaffa Fas 3 är en lek med ord."
 • "Sveriges kommuner och landsting har föreslagit att man ska avskaffa timplanen i grundskolan, det vill säga elevers rätt till ett visst antal lektioner i varje ämne per läsår, men länder med hög utbildningskvalitet har timplaner."
 • "Partiet vill avskaffa den andra sjuklöneveckan för företag med som mest 50 anställda."
 • "20-punktsprogrammet bjuder ändå på typiskt ” populistiska ” löften : folkomrösta om euron, slopa fastighetsskatten, införa medborgarlön, avskaffa partistöden och låta de folkvalda sitta i max två mandatperioder."
 • "Hög tid avskaffa timplanerna"
 • "Pilthammar har varit politiskt aktiv i tjugo år och driver sedan länge en uppmärksammad blogg där hon bland annat förespråkat avkriminalisering av cannabis, sagt sig vilja avskaffa sexköpslagen och kritiserat # metoo-kampanjen."
 • "– Däremot kräver jag svar på hur de ställer sig till förslagen om att avskaffa valfriheten i Karlskrona."
 • "Det handlar bland annat om utökade möjligheter till anhöriginvandring och om att avskaffa ID-kontrollerna vid den svenska gränsen."
 • "Det här undersökningsresultatet innebär en uppmaning till våra politiker att ta initiativ för att avskaffa de förlegade strukturella löneskillnaderna, säger Annika Strandhäll, ordförande i Vision."
 • "– Det är enkelt att förstå – han vill avskaffa demokratin i landet."
 • "Vill avskaffa demokratin"
 • "Riksdagen vill avskaffa apotekets monopol på läkemedel och tog igår ett formellt beslut att låta receptfria läkemedel säljas i vanliga matbutiker."
 • "Manifestationen ägde rum med anledning av FN s internationella dag för att avskaffa mäns våld mot kvinnor"
 • "Förra veckan kom regeringens utredare med förslaget att avskaffa värnplikten i fredstid."
 • "Centern i Rättvik vill avskaffa 4 av 5 kommunala nämnder."

Vad betyder avskaffa inom allmänt ?

sluta använda något (stort) i samhället, ett evenemang e. dyl.

Översättningar

Synonymer till avskaffa

Övrig relation till avskaffa

Möjliga synonymer till avskaffa

Möjliga synonymer till avskaffa

Relaterat till avskaffa

upphörande

förstörelse

uteslutning

förnekelse

uppehåll

återgång

annullering

tomrum

tillbakagång

fråndragning

lägesförändring