permittera

permitterar
permitterade
permitterat
Verb

Översättningar

Synonymer till permittera

Övrig relation till permittera

Hur böjs ordet permittera på svenska?

Presens: permitterar
Preteritum: permitterade
Supinum: permitterat

Hur används ordet permittera

  • "Enligt KHK:s klubbchef Per Rosenqvist upplever föreningen just nu ett stort inäktsbortfall på flera områden och det är skälet till beslutet att under två månader permittera alla anställda."
  • "Föreningen har därför fått permittera sin tränare, sportchef och kanslist, men tar också till flera andra drastiska drag för att inte gå under."
  • "Skogskoncernen Stora Enso kommer att permittera drygt 5.000 anställda i Finland."
  • "Industriföretaget Leax i Falun tvingades nyligen permittera samtlig personal."
  • "” Luftfarten står nu inför en extraordinär kris där även vi på Norwegian måste parkera de allra flesta flygplan på marken och permittera en stor andel av våra kollegor."
  • "Regeringen vill förhindra att företag gör aktieutdelningar samtidigt som de får statligt stöd för att permittera sin personal."
  • "SKF varslade om personal om uppsägning i stället för att permittera."
  • "Då tvingades Volvo stänga fabriker och permittera 20 000 anställda."
  • "Just inom industrin har vi sett att företag kommer att permittera eller har permitterat."
  • "Aktieutdelningen betyder att Sandvik räknar med att inte permittera under 2021."

Vad betyder permittera inom allmänt ?

ge ledighet; göra arbetslös (under viss tid)

Möjliga synonymer till permittera

Möjliga synonymer till permittera

Relaterat till permittera

upphörande

tillåtelse

befrielse

förlust

overksamhet

annullering

ledighet

Diskussion om ordet permittera