återkalla

återkallar
återkallade
återkallat
Verb

Synonymer till återkalla

Hur böjs ordet återkalla på svenska?

Presens: återkallar
Preteritum: återkallade
Supinum: återkallat

Hur används ordet återkalla

 • "Det är de fakturor som skickats ut och som gäller årlig tillsyn av bostäder som nu kommunen väljer att återkalla."
 • "Nu har Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) granskat fallet och vill återkalla hans läkarlegitimation."
 • "Med anledning av medlarbudet har arbetsgivarsidan – Transportföretagen – beslutat att ” ensidigt och villkorslöst ” återkalla alla sina varslade lockouter som var tänkta att träda i kraft från söndagen och kommande vecka."
 • "Men HSAN gör en annan bedömning, och menar att IVO inte kunnat visa att det ligger någon laglig grund för att återkalla legitimationen."
 • "Läget är kritiskt och läget kan bli så tufft att vi måste återkalla semestrar, säger Kjell Ivarsson."
 • "Men i veckan före jul meddelade Islamiska kulturföreningen att man beslutat att återkalla sin ansökan, enligt BLT."
 • "Eftersom föreningen brutit både mot djurskydds- och artskyddslagen har nu länsstyrelsen beslutat att återkalla föreningens tillstånd att förevisa djur offentligt."
 • "– Om det skulle bli så att vi får en kraftig ökning av coronafall som behöver sjukhusvård under somaren får vi titta på att återkalla beviljad semester eller till och med avbryta redan pågående semester."
 • "Nu har Kriminalvården beslutat att återkalla uppskovet, och 54-åringen har förts till häktet i Karlskrona i väntan på transport till fängelseanstalten."
 • "Däremot har regionen möjlighet att återkalla semestern om Blekinge hamnar i ett annat läge."
 • "Det är de fakturor som skickats ut och som gäller årlig tillsyn av bostäder som nu kommunen väljer att återkalla."
 • "Nu har Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) granskat fallet och vill återkalla hans läkarlegitimation."
 • "Med anledning av medlarbudet har arbetsgivarsidan – Transportföretagen – beslutat att ” ensidigt och villkorslöst ” återkalla alla sina varslade lockouter som var tänkta att träda i kraft från söndagen och kommande vecka."
 • "Men HSAN gör en annan bedömning, och menar att IVO inte kunnat visa att det ligger någon laglig grund för att återkalla legitimationen."
 • "Läget är kritiskt och läget kan bli så tufft att vi måste återkalla semestrar, säger Kjell Ivarsson."
 • "Men i veckan före jul meddelade Islamiska kulturföreningen att man beslutat att återkalla sin ansökan, enligt BLT."
 • "Eftersom föreningen brutit både mot djurskydds- och artskyddslagen har nu länsstyrelsen beslutat att återkalla föreningens tillstånd att förevisa djur offentligt."
 • "– Om det skulle bli så att vi får en kraftig ökning av coronafall som behöver sjukhusvård under somaren får vi titta på att återkalla beviljad semester eller till och med avbryta redan pågående semester."
 • "Nu har Kriminalvården beslutat att återkalla uppskovet, och 54-åringen har förts till häktet i Karlskrona i väntan på transport till fängelseanstalten."
 • "Däremot har regionen möjlighet att återkalla semestern om Blekinge hamnar i ett annat läge."

Vad betyder återkalla inom juridik ?

kalla åter, hemkalla, ta tillbaka

Relaterat till återkalla

avsägelse

upphörande

utplåning

befrielse

vankelmod

annullering

botfärdighet

avbön

förkastelse

annullering

oenighet

ovillighet

förnekelse

obeslutsamhet

försumlighet

fråndragning

föränderlighet

återställande

tillbakagång

tillbakagång

Diskussion om ordet återkalla

återkalla

Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till återkalla

Diskussion om ordet återkalla