återinträda

återinträder
återinträdde
återinträtt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återinträda på svenska?

Presens: återinträder
Preteritum: återinträdde
Supinum: återinträtt

Hur används ordet återinträda

  • "Margot Wallström valde för bara ett halvår sedan att återinträda som utrikesminister för en andra mandatperiod."
  • "Joe Bidens löften om att USA så snart som möjligt ska återinträda i Parisavtalet och i Världshälsoorganisationen ( WHO ) är ett styrkebesked, inte minst för det intenationella klimatarbetet."
  • "Enligt riksdagens informationstjänst kan en ledamot som har en ersättare närsomhelst återinträda."
  • "Senaste beskedet är att han ska återinträda i tjänst på måndag."
  • "Senaste beskedet är att han ska återinträda i tjänst på måndag."
  • "ÖB säger sig vara fast besluten om att återinträda i tjänst snarast möjligt."
  • "USA ska inleda förhandlingar för att återinträda antingen i Parisavtalet eller en helt annan transaktion, på villkor som är rättvisa för USA, dess företag, dess arbetare, dess folk och dess skattebetalare, sade Trump i uttalandet."
  • "USA kommer att återinträda i det internationella kärnenergiavtalet med Iran – om Teheran backar tillbaka från de avsteg som gjorts från överenskommelsen."
  • "USA redo att återinträda i kärnavtal med Iran"
  • "Genom dessa kommer USA bland annat att återinträda i Parisavtalet, som Trump valde att lämna i november förra året."

Rim på återinträda

Diskussion om ordet återinträda