återbesätta

återbesatt
återbesuttit
återbesätter
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet återbesätta på svenska?

Presens: återbesätter
Preteritum: återbesatt
Supinum: återbesuttit

Hur används ordet återbesätta

  • "Istället handlar det om att inte återbesätta tjänster när folk slutar eller går i pension."
  • "Planerna på att inte återbesätta 750 tjänster när folk slutar de kommande fyra åren kvarstår."
  • "- Den största kostnaden vi har är personalen, varje gång någon slutar eller går i pension så ser vi över om vi ska återbesätta tjänsten."
  • "- Men det behöver inte ske genom uppsägningar, utan till exempel genom naturlig avgång eller att man låter bli att återbesätta vikariat."
  • "I tio av de 18 landsting som deltagit planeras nedskärningar, tre landsting har infört anställningsstopp och ytterligare fem är mycket restriktiva med att återbesätta vakanta tjänster."
  • "- Vi kommer inte att bejaka den typen av jobb och vi kommer att vara väldigt tydliga i diskussionerna med arbetsgivarna att det inte går att ena dagen förhandla med oss om att säga upp anställda eller inte återbesätta jobb och sedan komma och säga att vi ska ha plusjobb."
  • "– Vi har arbetsplatser som har haft en stor personalomsättning, där vi haft problem att återbesätta tjänsterna."
  • "Och så skulle det kunna bli i framtiden också om kommunen inte får behålla riksintaget på sina utbildningar eller lyckas återbesätta de lärartjänster som kommer att bli vakanta inom kort."
  • "Troligen kommer inte polisen återbesätta alla tjänster."
  • "I första hand kommer det handla om pensionsavgångar och att inte återbesätta tjänster, enligt Olle Ytterberg ( S )."

Diskussion om ordet återbesätta