återföra

återför
återförde
återfört
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återföra på svenska?

Presens: återför
Preteritum: återförde
Supinum: återfört

Hur används ordet återföra

  • "Experterna är eniga om att de vill återföra visenterna till det vilda och då hamnar Eriksberg i centrum."
  • "Att återföra en brygga"
  • "Polisen anser också, efter att ha fått nya uppgifter om ynglingen, att kommunens tredje handräckningsbegäran om att återföra honom till HVB-hemmet borde ha prioriterats högre."
  • "Statens spelbolag har ett uppdrag att återföra pengar till idrottsrörelsen."
  • "På de två nya vi har anlagt har vi filtersystem för att återföra granulat."
  • "På de två nya vi har anlagt har vi filtersystem för att återföra granulat."
  • "– I första hand måste man titta på de befintliga planer som finns så att man utbildar de som sköter planerna och använder system för att samla upp och återföra granulat till planerna istället för att det rinner ut i dagvattnet."
  • "– Den slutsatsen kan man inte dra, hålet är väldigt, väldigt litet, och jag vill betona att vi har inget externt läckage i reaktorinneslutningen, vi har ett läckage i vätskefasen som vi sen kan återföra."
  • "Nytt i det begärda miljötillståndet är också att Trafikverket nu vill kunna återföra grundvattnet till ” bergsmassan på tunnelnivå i syfte att snabbare återställa grundvattennivån ”."
  • "Begärde hjälp att återföra barnen"

Rim på återföra

Diskussion om ordet återföra