återbringa

Verb

Hur används ordet återbringa

  • "– Hon verkar tilltala många turkar med sitt budskap om att återbringa ordningen i Turkiet, som hon själv uttrycker det."

Relaterat till återbringa

omplacering

restitution

återställande

tillbakagång

Diskussion om ordet återbringa