införskaffa

införskaffar
införskaffade
införskaffat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet införskaffa på svenska?

Presens: införskaffar
Preteritum: införskaffade
Supinum: införskaffat

Hur används ordet införskaffa

 • "Enda nackdelen är möjligtvis att det inte blir så många fler klappar den här julen om man slår till, eftersom den kostar 2 995 kronor att införskaffa."
 • "Tanken är att äldre ska kunna boka in sig på studiebesök i lägenheten och då har de chans att testa hjälpmedlen, som de sedan kan införskaffa."
 • "Personal på restaurangen ska nu städa, införskaffa kassaapparater och prata med försäkringsbolag och polis."
 • "Om svaret är ja så, visst, men kan man införskaffa det på ett schysstare sätt?"
 • "Enligt beslutet från MSB kan ersättningen exempelvis användas till utbildningar kopplade till försvar, delta i övningar men också införskaffa utrustning."
 • "Joakim Lindgren, miljöstrateg, berättar att målet för 2017 var att införskaffa tolv elbilar till Region Gävleborgs verksamheter."
 • "Det enda som hittills finns inplanerat är att införskaffa några pass till familjen, han är inte oroad."
 • "Länsstyrelsen har förbjudit en man i Nordanstig att ta hand om eller införskaffa klövdjur på grund av tidigare misskötsel."
 • "På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ( MSB ) hemsida går det att läsa att regeringen har gett MSB och Fortifikationsverket i uppdrag att se om det finns möjlighet att stödja Migrationsverket med att införskaffa, uppföra och förvalta asylboenden i tält."
 • "De har tidigare varit kontakt med Trafikverket och frågat om de kunde få hjälp att införskaffa någon typ av skydd ifall något motsvarande kulle hända."
 • "Enligt åtalet ska han ha gjort 57 resor till Tyskland under två år för att införskaffa alkohol."

Diskussion om ordet införskaffa