inpassa

inpassar
inpassade
inpassat
Verb

Översättningar

Synonymer till inpassa

Hur böjs ordet inpassa på svenska?

Presens: inpassar
Preteritum: inpassade
Supinum: inpassat

Ordet inpassa har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom snickeri
  • Inom lingvistik
teknik
snickeri
lingvistik

Vad betyder inpassa inom teknik ?

inplacera, inmontera

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till inpassa (inom teknik)

Relaterat till inpassa (inom teknik)

ordning

inträde

inskjutning

Ordet inpassa inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

Synonymer till inpassa (inom snickeri)

Möjliga synonymer till inpassa (inom snickeri)

Ordet inpassa inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till inpassa (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till inpassa (inom lingvistik)

Diskussion om ordet inpassa