inveckla

invecklar
invecklade
invecklat
Verb

Översättningar

Synonymer till inveckla

Hur böjs ordet inveckla på svenska?

Presens: invecklar
Preteritum: invecklade
Supinum: invecklat

Vad betyder inveckla inom bildligt ?

insvepa

Möjliga synonymer till inveckla

Relaterat till inveckla

korsning

tankefel

obegriplighet

vikning

inskjutning

Diskussion om ordet inveckla