stänga

stänger
stängde
stängt
Verb

Synonymer till stänga

Hur böjs ordet stänga på svenska?

Presens: stänger
Preteritum: stängde
Supinum: stängt

Hur används ordet stänga

  • "Risker med att stänga vårdplatser"
  • "– Då var vi vid ett läge att det måste hända något annars måste vi stänga."
  • "I december 2014 fick skolans matsal och kafé stänga efter att tjuvar tagit sig in i köket och där stulit ett kassaskåp."
  • "Ska stänga om en vecka"
  • "Totalt kommer 183 boenden stänga i hela landet, varav tre finns i Blekinge."
  • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
  • "– Vi måste lösa en helhet och att stänga ytterligare vårdplatser vore riskabelt."
  • "Vi har överbeläggningar och därför ser jag risker i att stänga vårdplatser, säger Lars Almroth."
  • "Ett alternativ kan bli att helt stänga socialnämndens sammanträden eftersom både politiker och tjänstemän upplevt att enskilda besökare uppträtt påträngande och hotfullt."
  • "– Sista utvägen är ju att slänga ut någon på gatan eller stänga byggandet."

Diskussion om ordet stänga