tillskjuta

tillskjuter
tillsköt
tillskjutit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillskjuta på svenska?

Presens: tillskjuter
Preteritum: tillsköt
Supinum: tillskjutit

Hur används ordet tillskjuta

 • "Lanstinget Blekinge beslutade i dag att tillskjuta drygt 10 miljoner för att täcka kostnadsökningen."
 • "Nu har regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutet att tillskjuta 13 miljoner kronor per år för att öka från cirka tolv till 26 dietister i Halland."
 • "Detta innebär, enligt Annika Nordgren Christensen, att man kommer behöva tillskjuta mer pengar efter 2021."
 • "Men det förutsätter förstås att partierna som står bakom skrivningarna också är beredda att tillskjuta de resurser som krävs."
 • "Antingen tillskjuta pengar motsvarande det köpkraftstapp som man då får eller bestämma vad som ska utgå eller ska skjutas på framtiden."
 • "Dessutom vill regeringen tillskjuta pengar till mindre kommuner som haft stora kostnader kopplat till flyktingmottagande."
 • "” Detta innebär att Riksbanken kan tillskjuta likviditet till en bank som är solvent men har likviditetsproblem om situationen skulle kunna hota det finansiella systemets funktionsförmåga ”, hette det i pressmeddelandet."
 • "Löfven får frågor om när regeringen skulle kunna tillskjuta mer resurser."
 • "Enbart den omständigheten att bolaget avser att undersöka om dessa kan tillskjuta medel, utgör inte synnerliga skäl för att bevilja uppskov, menar tingsrätten."
 • "Länsstyrelsen vädjar nu till Regeringen att tillskjuta medel för att kompensera berörda renägare för de förluster som björnarna orsakar."
 • "Lanstinget Blekinge beslutade i dag att tillskjuta drygt 10 miljoner för att täcka kostnadsökningen."
 • "Nu har regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutet att tillskjuta 13 miljoner kronor per år för att öka från cirka tolv till 26 dietister i Halland."
 • "Detta innebär, enligt Annika Nordgren Christensen, att man kommer behöva tillskjuta mer pengar efter 2021."
 • "Men det förutsätter förstås att partierna som står bakom skrivningarna också är beredda att tillskjuta de resurser som krävs."
 • "Antingen tillskjuta pengar motsvarande det köpkraftstapp som man då får eller bestämma vad som ska utgå eller ska skjutas på framtiden."
 • "Dessutom vill regeringen tillskjuta pengar till mindre kommuner som haft stora kostnader kopplat till flyktingmottagande."
 • "” Detta innebär att Riksbanken kan tillskjuta likviditet till en bank som är solvent men har likviditetsproblem om situationen skulle kunna hota det finansiella systemets funktionsförmåga ”, hette det i pressmeddelandet."
 • "Löfven får frågor om när regeringen skulle kunna tillskjuta mer resurser."
 • "Enbart den omständigheten att bolaget avser att undersöka om dessa kan tillskjuta medel, utgör inte synnerliga skäl för att bevilja uppskov, menar tingsrätten."
 • "Länsstyrelsen vädjar nu till Regeringen att tillskjuta medel för att kompensera berörda renägare för de förluster som björnarna orsakar."

Möjliga synonymer till tillskjuta

Relaterat till tillskjuta

ökning

hjälp

bortgivande

framdrivning

stängning

samverkan

tillägg

Diskussion om ordet tillskjuta