tillgodose

tillgodoser
tillgodosåg
tillgodosett
Verb

Översättningar

Synonymer till tillgodose

Hur böjs ordet tillgodose på svenska?

Presens: tillgodoser
Preteritum: tillgodosåg
Supinum: tillgodosett

Hur används ordet tillgodose

 • "De är väldigt bra på att tillgodose varje enskild brukares behov."
 • "Det kravet gick inte att tillgodose eftersom mattorna var tunga och hon bodde flera trappor upp."
 • "Det finns uppgifter om att biståndshandläggare snarare ägnar sig åt att hålla budget än att tillgodose behov hos de äldre."
 • "Om vi blir för stora tror jag inte att vi kan hålla kvar en kärna där jag kan tillgodose varje persons utvecklingsmöjligheter och potential."
 • "Det kravet gick inte att tillgodose eftersom mattorna var tunga och hon bodde flera trappor upp."
 • "Det finns uppgifter om att biståndshandläggare snarare ägnar sig åt att hålla budget än att tillgodose behov hos de äldre."
 • "Att exploateringen alls godkändes av Mark- och miljööverdomstolen förra året beror på att ansvarige ministern, centerpartisten Andreas Carlgren, självsvåldigt ändrade lagen för att tillgodose gruvindustrins önskemål."
 • "Men sedan återstår att tillgodose behovet av barnomsorg och platser på äldreboenden."
 • "Små barns utveckling är i fara om de inte får sina behov av trygghet tillgodosedda, och det är plågsamt för pedagoger att inte kunna tillgodose barns behov."
 • "Vi vill utveckla resandet och överträffa förväntningarna varje dag och det gör vi bäst i samverkan med våra resenärer och vi vill agera för att tillgodose resenärens behov."
 • "Vi bygger om och vi bygger till och försöker göra allt vi kan för att tillgodose behovet, säger Göran Palmér."
 • "Så nu har Lars Andrén besökt Karlskrona och Karlshamn för att tillgodose nyfikna med information om tekniken, vad man ska tänka på och hur marknaden ser ut i framtiden."
 • "Anledningen till att bevattningsförbudet är tillbaka är att vattenverket jobbar på maxkapacitet för att tillgodose karlshamnsbornas behov."
 • "Exakt ett år innan flickans död går det att läsa att det inte finns några hinder för att Yara ska bo hos paret, utan att de kan tillgodose hennes behov."
 • "– Det kan leda till att kvinnan avbryter sin behandling för att hon inte vågar eller kan tillgodose den."
 • "” Personalgruppen känner också en oro över den anhöriges politiska position, och att tillgodose dennes behov är större än att tillse en god arbetsmiljö för sin personal."
 • "För att tillgodose Migrationsverkets krav har Christian Konakci nu sökt sig till Arbetsförmedlingen för att börja jobba igen."
 • "Vi försöker tillgodose alla elevers behov genom att exempelvis erbjuda hörselkåpor och skärmskydd."
 • "– En illa underhållen ishall från 1974 förväntas i kombination med en curlingbana utan sarg tillgodose behoven för 350 ungdomar."
 • "– Alla barn måste tillgodose sina behov till en aktiv fritid."

Rim på tillgodose

Diskussion om ordet tillgodose