tillfredsställa

tillfredsställer
tillfredsställde
tillfredsställt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillfredsställa på svenska?

Presens: tillfredsställer
Preteritum: tillfredsställde
Supinum: tillfredsställt

Hur används ordet tillfredsställa

  • "Men jag är också glad, det här kanske räcker för att tillfredsställa Migrationsverket."
  • "Men än så länge kör vi på, vi har 1 200 som vi hoppas kunna tillfredsställa, säger Julius Malmström."
  • "Och med värre menar jag att det var andra män som använt bilderna för att tillfredsställa sig själva och i sin tur ta bild på det och publicera som ett svar på bilderna han hade lagt upp."
  • "Efter att Dalasinfoniettan hotade med att lämna Falun och flytta till Borlänge så kom förslaget om ombyggnad av Kristinehallen för att tillfredsställa sinfoniettan och deras huvudman Musik i Dalarna."
  • "Vi kan tänka oss flera olika format för att tillfredsställa olika behov, säger Skingsley."
  • "EU-ordföranden Herman Van Rompuy har nu skurit ytterligare i det budgetförslag som nu ligger på bordet för att tillfredsställa länder som Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Tyskland."
  • "– Man kommer kanske också behöva tänka på att tillfredsställa folk genom fler direktflyg om man ska bli konkurrenskraftig."
  • "Vi m å s t e vara många fler, för att tillfredsställa det behov som finns, säger hon."
  • "Beteendet kan knappast ha haft något annat syfte än att tillfredsställa hennes egen nyfikenhet, står det i domen."
  • "För det första handlar det om att tillfredsställa ett läkarbehov som finns i regionen och ta vara på den kompetens som finns, säger Amir Kaderland."

Vad betyder tillfredsställa inom ALLMÄNT ?

göra nöjd, göra tillfredsställd

Översättningar

Synonymer till tillfredsställa

Möjliga synonymer till tillfredsställa

Relaterat till tillfredsställa

tillåtelse

tillräcklighet

pliktuppfyllelse

betalning

välbefinnande

svar

känsla

samstämmighet

samtycke

bifall

behag

måttfullhet

fredsslut

belåtenhet

godhet

mättnad

bortgivande

enighet

vila