alstra

alstrar
alstrade
alstrat
Verb

Synonymer till alstra

Hur böjs ordet alstra på svenska?

Presens: alstrar
Preteritum: alstrade
Supinum: alstrat

Hur används ordet alstra

  • "På den kan husägare i länet zooma in och skapa sig en bild över hur väl deras respektive hus skulle lämpa sig för solceller och hur mycket energi en egen anläggning skulle kunna alstra."
  • "Bland annat visar forskningen att kroppen kan lära sig att att alstra värme och öka ämnesomsättningen genom att regelbundet utsätta den för kyla."
  • "För solsken får huden att alstra D-vitamin, som tycks öka motståndskraften mot flera sjukdomar."
  • "Både Avfall Sverige och Naturvårdsverket anser också att det kortsiktigt är bra att ta hand om andra länders avfall – men långsiktigt strider det mot både Sveriges och EU:s mål att alstra mindre avfall."
  • "Efter en investering på 80 miljoner kronor använder man sig numer av ny teknik som ska alstra mer energi av samma vattenkraft som förut."
  • "För solsken får huden att alstra D-vitamin, som tycks öka motståndskraften mot flera sjukdomar."
  • "Men vissa djur, som till exempel torsken, har sitt sätt att alstra ljud."
  • "Den bevisning som vi normalt kan alstra fram i en sådan här utredning är att någon på en viss datoranslutning har fildelat."
  • "Om runt sextio procent av slottets 7.200 kvadratmeter stora takyta skulle beläggas med solpaneler skulle de kunna alstra uppåt 500.000 kilowattimmar el varje år."
  • "Nå, Mohan och kompani lyckas ändå alstra en viss spänning, och här finns också några fina och fantasifulla scenövergångar, men när den förment oväntade vändningen är helt väntad blir konstruktionen lite väl tydlig, inte minst dess brister."

Vad betyder alstra inom bildligt ?

skapa, ge upphov till (speciellt elektrisk ström); producera genom en kreativ eller skapande process

Relaterat till alstra

förvärv

skicklighet

grund

fruktbarhet

tillräcklighet

originalitet

alstring

ökning

mängd

förhand

Diskussion om ordet alstra