blomstra

blomstrar
blomstrade
blomstrat
Verb

Synonymer till blomstra

Hur böjs ordet blomstra på svenska?

Presens: blomstrar
Preteritum: blomstrade
Supinum: blomstrat

Hur används ordet blomstra

 • "Nu hoppas man att den speciella flora som finns här med växter som grönvit nattviol och kransmynta ska kunna blomstra igen."
 • "Det gör de genom att renovera nergångna hus – och drivkraften är att få landsbygden att blomstra."
 • "Appelros vill nu använda sina erfarenheter av marknadsföring online och sociala medier till att få handeln att blomstra."
 • "De vill få landsbygden att blomstra"
 • "En etablering av en filmfond i Blekinge och Kalmar skulle få filmkonsten att blomstra och skapa många nya arbetstillfällen."
 • "Nöjeskung ska få musiklivet att blomstra"
 • "Under workshopen spånade de olika deltagarna kring hur man ska få turismen att blomstra i länet."
 • "I en färsk rapport slår revisorerna fast att arbetet med att få området att blomstra och växa brister på flera punkter."
 • "De kallar sig affärsänglar och vill få Söderhamns närlingsliv att blomstra."
 • "Vi vill förtäta byggplanerna för att skapa större möjlighet för landsbygden att leva och blomstra."
 • "Nu hoppas man att den speciella flora som finns här med växter som grönvit nattviol och kransmynta ska kunna blomstra igen."
 • "Det gör de genom att renovera nergångna hus – och drivkraften är att få landsbygden att blomstra."
 • "Appelros vill nu använda sina erfarenheter av marknadsföring online och sociala medier till att få handeln att blomstra."
 • "De vill få landsbygden att blomstra"
 • "En etablering av en filmfond i Blekinge och Kalmar skulle få filmkonsten att blomstra och skapa många nya arbetstillfällen."
 • "Nöjeskung ska få musiklivet att blomstra"
 • "Under workshopen spånade de olika deltagarna kring hur man ska få turismen att blomstra i länet."
 • "I en färsk rapport slår revisorerna fast att arbetet med att få området att blomstra och växa brister på flera punkter."
 • "De kallar sig affärsänglar och vill få Söderhamns närlingsliv att blomstra."
 • "Vi vill förtäta byggplanerna för att skapa större möjlighet för landsbygden att leva och blomstra."

Vad betyder blomstra inom allmänt ?

blomma, stå i blom, stå i flor

Möjliga synonymer till blomstra

Relaterat till blomstra

alstring

skönhet

lycka

hälsa

fullkomlighet

förbättring

Diskussion om ordet blomstra