tillväxa

tillväxer
tillväxt
tillvuxit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillväxa på svenska?

Presens: tillväxer
Preteritum: tillväxt
Supinum: tillvuxit

Hur används ordet tillväxa

  • "Det har tidigare inte varit känt att legionellabakterier kan förekomma och tillväxa i bioreningsanläggningar."
  • "Vi äter på ett annat sätt, mera utomhus, grillar, det är varmt ute när maten står framme så att bakterier kan tillväxa."
  • "Detta kan enligt Livsmedelsverket medföra att livsmedel förvaras under felaktiga förhållanden så att bakterier kan tillväxa och utgöra en hälsorisk för konsumenten."
  • "- De tillför det bristämne, kväve, till vattnet som gör att andra alger kan tillväxa och vi kan alltså få mera djurplankton som i sin tur är fiskföda och alltså mera fisk på grund av de här algerna."

Möjliga synonymer till tillväxa

Relaterat till tillväxa

ökning

övergång

lycka

förbättring

hälsa

framgång

fortsättning

storlek

överlägsenhet

ungdomstid

Diskussion om ordet tillväxa