hålla

håller
höll
hållit
Verb

Översättningar

Synonymer till hålla

Hur böjs ordet hålla på svenska?

Presens: håller
Preteritum: höll
Supinum: hållit

Hur används ordet hålla

 • "hålla sitt löfte"
 • "hålla lagen"
 • "hålla tal"
 • "hålla någon nöjd"
 • "hålla modet uppe"
 • "Kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna skall hålla all den information konfidentiell som enligt punkt 2 skall betraktas som konfidentiell, utom sådan information som måste offentliggöras för att skydda människors hälsa. eur-lex.europa.eu"
 • "UD uppmanar hålla koll"
 • "Styrelsen presenterade den nye klubbchefen på tisdagen och han får nu i uppdrag att uppnå de mål som föreningen satt, leda föreningens visionsarbete, ta fullt personalansvar samt hålla i alla mediekontakter."
 • "Detta kan innebära att härbärget inte kan hålla öppet lika mycket som det var tänkt."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."
 • "Därför togs beslut om att hålla badet stängt under hela lördagen."
 • "– Al och hassel brukar hålla på till i mitten av april."
 • "Men tills dess kommer stallet att hålla portarna stängda."
 • "Och trenden verkar hålla i sig."
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "UD uppmanar hålla koll"
 • "Styrelsen presenterade den nye klubbchefen på tisdagen och han får nu i uppdrag att uppnå de mål som föreningen satt, leda föreningens visionsarbete, ta fullt personalansvar samt hålla i alla mediekontakter."
 • "Detta kan innebära att härbärget inte kan hålla öppet lika mycket som det var tänkt."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."
 • "Därför togs beslut om att hålla badet stängt under hela lördagen."
 • "– Al och hassel brukar hålla på till i mitten av april."
 • "Men tills dess kommer stallet att hålla portarna stängda."
 • "Och trenden verkar hålla i sig."
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."

Ordet hålla har 5 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom generell
 • Inom allmänt
sport
vanliga uttryck
vanliga uttryck
generell
allmänt

Vad betyder hålla inom sport ?

se till att något/någon förblir i ett visst tillstånd

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till hålla (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom vanliga uttryck

Hålla tag i något

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till hålla (inom vanliga uttryck)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Engelska

Synonymer till hålla (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till hålla (inom vanliga uttryck)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom generell

handla i enlighet med

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till hålla (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom allmänt

inte förstöras; klara sig

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till hålla (inom allmänt)

Möjliga synonymer till hålla (inom allmänt)

Diskussion om ordet hålla

hållas

hålls
hölls
hållits
Verb

Hur böjs ordet hållas på svenska?

Presens: hålls
Preteritum: hölls
Supinum: hållits

Hur används ordet hållas

 • "För barn- och ungdomsförvaltningens chef, Maria Persson, var det inte svårt att ta beslutet att avslutningarna inte får hållas i kyrkan."
 • "Kurserna i streetdance kommer även hållas i Karlshamn och Olofström."
 • "Förhoppningen är att fler paneldebatter ska hållas framöver både i Karlskrona och i andra ställen i landet."
 • "Åklagaren har under söndagsförmiddagen bestämt att 27-åringen ska hållas kvar i häktet fram tills vidare."
 • "– SM för döva kommer hållas här i oktober."
 • "Karlskrona kommun dras med en ansträngd ekonomi och enligt besparingskrav som presenterats kommer inte lika många badplatser att kunna hållas öppna nästa sommar."
 • "Jag tror att avslutningarna kommer att hållas i kyrkan, säger hon."
 • "Det kommer bland annat hållas en ” open space ” möte i mitten av januari för att ge ungdomar chansen att påverka och önska vad de själva vill se i föreningen."
 • "Häktningsförhandlingarna kommer att hållas under måndagen och det är Lars Wilhelmsson vid den internationella åklagarkammaren i Malmö som åtagit sig fallet."
 • "Tidigare har de flesta transporterna gått till den nu stängda akutmottagningen i Karlshamn, men trots önskemål kommer den inte att hållas tillfälligt öppen under festivalveckan."

Diskussion om ordet hållas