idissla

idisslar
idisslade
idisslat
Verb

Översättningar

Synonymer till idissla

Hur böjs ordet idissla på svenska?

Presens: idisslar
Preteritum: idisslade
Supinum: idisslat

Hur används ordet idissla

  • "Kon idisslade lugnt."
  • "De spenderar dagarna med att äta och idissla och rulla sig i spånen."

Ordet idissla har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder idissla inom generell ?

tugga|tugga om (halvsmält föda som stöts upp av magen)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till idissla (inom generell)

Relaterat till idissla (inom generell)

eftertanke

förtäring

mångordighet

talträngdhet

djur

ljudupprepning

upprepning

orubblighet

fortsättning

vanlighet

tråkighet

Ordet idissla inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till idissla (inom bildligt)

Diskussion om ordet idissla

  • - 2009-03-03

    kon idisslar