bullra

bullrar
bullrade
bullrat
Verb

Översättningar

Synonymer till bullra

Hur böjs ordet bullra på svenska?

Presens: bullrar
Preteritum: bullrade
Supinum: bullrat

Hur används ordet bullra

  • "Men det gör förstås att det kommer att bullra lite extra på kvällarna i Blekinge i veckan, skriver Jerry Lindbergh, kommunikationschef på F 17 i ett pressmeddelande."
  • "– Vi har en miljökonsultion som vi följer, där står att vi inte får bullra för mycket."
  • "Sen gör vi vad vi kan för att inte bullra för mycket för befolkningens skull."
  • "– Det kommer att bullra en del på dagtid och det kommer också att ske en hel del transporter härifån, säger"
  • "Enligt Trafikverket kommer det att bullra mindre från järnvägen än tidigare, trots längre och tyngre tåg, tack vare modernare spår."
  • "Ska bullra mindre"
  • "Idag tillåter Falkvarvs miljötillstånd för så kallad befintlig industri att den får bullra 55 decibel utomhus vid bostäder och 45 deceibel nattetid."
  • "” Jag skulle bullra lite ”"
  • "– Jag fick ett infall att jag skulle bullra lite, säger 43-åringen i förhör."
  • "Proverna tas med en borrbandvagn eller en betonghåltagare, och det kommer att bullra."

Rim på bullra

Vad betyder bullra inom vardagligt ?

åstadkomma buller

Möjliga synonymer till bullra

Relaterat till bullra

våldsamhet

överkänslighet

ljudupprepning

ljud

Diskussion om ordet bullra