kälta

kältar
kältade
kältat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kälta på svenska?

Presens: kältar
Preteritum: kältade
Supinum: kältat

Vad betyder kälta inom generell ?

käxa, tjata

Relaterat till kälta

motiv

begäran

ljudupprepning

upprepning

befallning

röst

tråkighet